Kiinteistön laadunvalvonta – pitkäjänteistä huolenpitoa

Mitä kiinteistön pitkäaikainen huolenpito ja laadunvalvonta tarkoittavat Nokian Kiinteistöhuollossa? Asuinympäristöä huollettaessa työn laatu ja sen tarkkailu nousevat erityiseen avainasemaan. Sen vuoksi kaikissa huoltamissamme kiinteistöissä suoritetaankin jatkuvaa laadunvalvontaa, jonka myötä voidaan taata kiinteistön viihtyisyys, turvallisuus ja toimivuus. Pitkällä tähtäimellä laadunvalvonta on myös keino auttaa asukkaita säilyttämään kotinsa ja koko kiinteistön arvo.

Miten laadunvalvonta näkyy asiakkaidemme taloyhtiöissä käytännössä?

Huoltamissamme kiinteistössä suoritetaan sekä säännöllisiä tarkastuksia että pistokokeita.  Havaitut epäkohdat kirjataan, ja toimenpide-ehdotukset esitetään taloyhtiölle. Tarvittavat korjaukset käynnistetään viipymättä. Laadunvalvonnan ja huollon apuna on tietojärjestelmä, johon on kirjattu jokaisen kiinteistön huoltohistoria. Kaikista tilatuista töistä tehdään järjestelmään työmääräys. Lisäksi järjestelmään kirjataan toteutetut toimenpiteet, niiden suorittaja sekä suorittamisen ajankohta. Järjestelmätasoinen kirjaushistoria mahdollistaa kiinteistön seurannan suorittamisen tarkasti ja ennen kaikkea pitkäjänteisemmin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot